GUBOTT LOGO-06.png

Thư viện Gubott

Dự án Việt hóa sách không bản quyền hoặc hết hạn bản quyền trên thư viện Gutenberg, góp phần làm phong phú thư viện Ebook Việt Nam.

Tham gia dự án

Câu Chuyện Về Chú Thỏ Peter

Tác giả: Beatrix Potter
Ngọc Mai dịch

Chú thỏ con Peter nghịch ngợm vừa có một hành trình nhớ đời vì không nghe lời mẹ dặn.