Khuyên đọc

Chọn sách, cũng giống như chọn một người bạn. Một người bạn tốt sẽ giúp bạn trang bị những kiến thức, kinh nghiệm và bài học đáng quý.