top of page

Tác giả ơi,
tôi có điều muốn nói

Những bức thư chân thành và đầy lòng biết ơn đến các tác giả của những cuốn sách được gửi gắm qua những ngôn từ mộc mạc, đến từ những câu chuyện giàu cảm hứng của các thí sinh tham gia cuộc thi viết "Tác giả ơi, tôi có điều muốn nói."

bottom of page