Cảm nhận

Mỗi cuốn sách là một tấm gương. Cảm nhận của mỗi người khi đọc một cuốn sách, cũng chính là những suy nghĩ, góc nhìn và cảm xúc của họ. Đọc sách, chính là đọc bản thân mình.

Mới nhất