Quá Trẻ Để Chết - Đinh Hằng

Đã cập nhật: 10 Th10 2020

Chưa bao giờ tôi nghĩ đọc một cuốn sách về du ký mà tôi lại khóc, lại cảm thấy có nhiều cung bậc đau đớn, dày vò, lo lắng, hạnh phúc, mong đợi nhiều đến thế.