top of page
ytbk.png

Giới thiệu

Thành lập vào tháng 11 năm 2016, Bookiee là tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích nâng cao

Văn Hóa Đọc trong cộng đồng trẻ Việt Nam.

Dành cho bạn

BÀI VIẾT MỚI NHẤT