top of page
ytbk.png

Giới thiệu

Thành lập vào tháng 11 năm 2016,

Bookiee - Sách là niềm vui là tổ chức phi lợi nhuận

nhằm mục đích nâng cao Văn Hóa Đọc

trong cộng đồng trẻ Việt Nam

Dành cho bạn

BÀI VIẾT MỚI NHẤT