Văn học nước ngoài

Ta muốn khám phá con người, văn hóa và nghệ thuật của nước ngoài qua từng trang sách, từng con chữ của họ.