Từ Chối Ư? Khó Hay Không? (Phần 1)

Đã cập nhật: Th09 27

Bạn đã bao giờ cảm thấy khó xử khi ai đó nhờ vả chưa? Liệu bạn có thật sự sẵn sàng để giúp đỡ họ? Bạn không thật lòng muốn giúp, nhưng lại thật khó để nói 1 tiếng “Không”? Bạn sẽ làm gì trước tình huống đó?


Tình huống: Từ chối người khác khó vậy ư?


“Mình có một người bạn chơi chung trong nhóm bạn thân rất hay hỏi vay tiền của mình. Khi thì vay để làm ăn, lúc lại vay vì nhà có người ốm nhưng có khi đi du lịch cũng vay tiền. Mình kh