“Rừng Na-uy”: Sự Cô Đơn Của Tuổi Trẻ


Có một câu nói như thế này: Nỗi cô đơn giống như một dạng dị tật bẩm sinh của toàn nhân loại.


rừng na-uy haruki murakami