Nơi Em Quay Về Có Tôi Đứng Đợi - Ichikawa Takuji

Đã cập nhật: 30 Th11 2020

Bất kì gam màu nào cũng sáng lên niềm tin và hi vọng trên từng trang truyện, kể cả trang cuối cùng.