Lời Chia Tay Nào Đẹp Nhất Thế Gian?

Đã cập nhật: 10 Th10 2020

Trong ngạn ngữ Do Thái có câu: “Thượng đế không có mặt ở khắp mọi nơi, vì thế Người đã sinh ra các bà mẹ”. Mẹ là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế đã ban cho mỗi chúng ta.