Liệu thế giới có thật sự phẳng ?

Đã cập nhật: Th05 1

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet ngày càng làm phổ biến ý nghĩ về một thế giới của thế kỷ 21 "phẳng" - nơi mà thông tin lưu thông không giới hạn, và mọi người đều có cơ hội như nhau. Nhưng liệu, thế giới có thật sự phẳng...