Hành Trình Gom & Cuốn Sách Suy Niệm Mỗi Ngày - Lev Tolstoy


Và đôi khi lại có người hỏi Gom rằng: Ý tưởng Hành Trình Gom hình thành từ đâu? "Từ lúc Gom “biết” đọc sách": Gom trả lời.


Xin chào mọi người, mình là Gom và hiện tại Gom đang thực hiện Hành Trình Gom - Một hành tr