Bức Thư Gửi Cô Eleanor H. Potter

Đã cập nhật: 10 Th10 2020

Cô đã đem đến một người bạn thân cho đứa trẻ hay hờn dỗi và tổn thương.Kính gửi cô E.H.Potter,