A Wicked Collection - Mỗi Câu Chuyện Đều Có Hai Mặt

Đã cập nhật: Th06 3

Trong trí tưởng tượng của mình khi ấy, công chúa và hoàng tử luôn là người tốt, còn những mụ phù thủy thì luôn xấu xa và bị trừng trị. Thế nhưng, có một bộ truyện đã làm thế giới ấy trong mình thay đổi...


a wicked collection disney