5 Cuốn Sách Bạn Trẻ Nên Đọc

Những cuốn sách "MUST HAVE" của những bạn trẻ khát vọng thành công
1. Bí mật của một trí nhớ siêu phàm - Eran Katz

Trong “Bí mật của một trí nhớ siêu phàm”, Eran Katz sẽ hướng dẫn bạn những phương pháp ghi nhớ và bài tập tăng cường trí nhớ đặc biệt. Theo Eran Katz, trí nhớ của chúng ta không hề kém chút nào! Chỉ vì chúng t