“Người Thu Gió” Hay Người Thu Khát Vọng?

Đã cập nhật: Th02 24


Đến với “Người thu gió – Cậu bé Malawi và sự kỳ diệu của khoa học”, các bạn sẽ được hình dung rõ hơn cuộc sống ở một trong những nước nghèo nhất châu Phi, nước Malawi, thông qua dòng hồi ký của tác giả.Người thu gió – Cậu bé Malawi