Ngắm Tuổi Trẻ Quay Cuồng Trong Tĩnh Lặng - Lu

Đã cập nhật: 30 Th11 2020

Gấp sách lại vẫn phải ngậm ngùi ngẫm, và chắc là còn ngẫm rất lâu sau đó nữa.