Khi Nhìn Lên Trời Xanh Tôi Sẽ Rất Nhớ Cậu

Đã cập nhật: Th05 24

Không ai đi qua tuổi 17 mà chưa từng biết thích một người. Ở cái tuổi ẩm ương này, đôi khi tình yêu đến tự nhiên không thể ngờ…


Khi nuinf lên trời xanh tôi sẽ rất nhớ cậu - Septiny