Trao Em Mặt Trời - Jandy Nelson

Đã cập nhật: 22 Th07 2020

Một khía cạnh mới về góc khuất của tuổi mới lớn.Trao Em Mặt Trời của tác giả Jandy Nelson là một câu chuyện hết sức đặc biệt. Một câu chuyện về tình chị em ấm áp nhưng cũng thấm đẫm nước mắt của hai đứa trẻ song sinh khác trứng.