Nếu Có Cơ Hội, Tớ Muốn Thân Hơn Với Cậu…

Đã cập nhật: Th06 24

Tớ thích tính cách của cậu, thích cách cậu sống, cách cậu hết lòng vì người khác, và cả cái cách mà cậu sẻ chia cùng bạn bè... Nếu có cơ hội, tớ hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành “bạn thân” của nhau, nhé!...


Nếu Có Cơ Hội, Tớ Muốn Thân Hơn Với Cậu…