Liệu "Văn Hóa Đọc" Có Đang Được Quan Tâm Hiện Nay?

“Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách.”

- Triết gia Thomas Carlyle -


Bookiee - Sách là niềm vui