Ba Chàng Ngốc - Chetan Bhagat

Đã cập nhật: 22 Th07 2020

Phải chăng, Ba Chàng Ngốc là một cái nhìn mới về hệ thống giáo dục mà chúng ta đang sống, đang học tập và giảng dạy?